B/K Januari 2019

Januari månads nummer av Lokaltidningen Backa/Kärra.